Dosa Sesama Manusia - .

19 January 2017

Dosa Sesama Manusia

Pabila kita pernah melakukan keburukan seperti (penghinaan, memalukan, penganiayaan dan mengumpat) kepada seseorang,

Percayalah,
akan ada hijab diantara doa kalian dengan Tuhan yang Maha Esa.

Kerana hidup ini bukan "HablumMinaAllah" sahaja, tetapi juga "Habluminannas" - yakni hubungan sesama manusia.

Perhatikanlah,
Perhatikanlah hidup kita.
Dimana silap dan salah,
Segala tidak ketenteraman dan kesesakan jiwa yang tiba-tiba menjengah diri.

Mungkin,

Mungkin kita banyak dosa dengan sesama manusia.

#RoadBackToAllah
@CikGaram

No comments:

Post a Comment